Sistemska terapija

puzzle-vectorSistemski pristup psihoterapiji psihološke probleme razmatra pre iz perspektive odnosa, nego iz lične perspektive pojedinca sa problemom.

Šta to zapravo znači?

Ljudi u svojim svakodnevnim životima retko funkcionišu nezavisno od drugih, i samim tim, većina njihovih psiholoških problema potiče iz odnosa u kojima se nalaze, a skoro svi utiču na odnose koje stvaraju. Sistemski pristup posmatra pojedinca u sistemu u kome on/ona živi, radi, voli, pati. U fokus interesovanja stavljeni su načini na koje ljudi organizuju svoje okruženje i svoje interakcije, a predmet ispitivanja jekako to utiče na njihov lični razvoj ili na nastanak teškoća.

Schreibe einen Kommentar